Merk onderzoek

Aan welk merk denkt u als eerste wanneer ik zeg Cola? Of bier? Of goedkope meubelen? Kortom, wat komt het eerste op in uw brein? Wat is de breinpositie van CocaCola, Heineken of Ikea?

Maar hoe komt dat nu? Waarom denkt u eerst aan CocaCola? Is dat nu de ‘kracht van de herhaling van reclame?’ Of spelen ook inhoudelijke factoren een rol? Het bereiken van een vooraanstaande breinpositie heeft te maken met merkbekendheid, eenduidigheid van uitingen en merkbeleving. Een beleving waarvan je verwacht dat die gewoon goed is, of het nu gaat om smaak, prijs of kwaliteit, een merk is niets minder dan een belofte.

Een belofte, dat schept een verwachting. En die moet waargemaakt worden, continue. Is de beleving conform de verwachting? Dat is een van de voornaamste aspecten om meten, onder andere met tevredenheidsonderzoek.

Beleving is niet uitsluitend gerelateerd aan de eigenschappen van het product of de uitvoering van de dienst maar ook aan de contactmomenten (dienstverlening) met de organisatie. Denk aan het bellen van de servicedesk of informatie opzoeken op een website van een provider. Elk contactmoment (touchpoint) is een imago bepalende ervaring. Om de touchpoints vast te stellen, doorlopen wij het proces (de reis) van klant worden tot klant zijn, de zogenaamde Customer Journey.

Tot slot, wat voel je bij een merk? Is het een sympathiek merk? Of heb je er geen bepaald gevoel bij? Ook dit is onderdeel van het merk of brandingonderzoek. Terwijl de eerste vragen inzichten geven over de operatie levert dit laatste aspect juist informatie op voor de PR-afdeling.

Bij Brandingonderzoek gaat het om vaststellen van de kracht van het merk, het waarmaken van de belofte. Daarbij worden naast het merk zelf, deze aspecten ook gemeten voor de naaste concurrenten. Hierdoor ontstaat inzicht in de sterkte en zwakte van het merk (de organisatie) ten opzichte van de concurrentie. Kortom, u weet hoe uw merk scoort ten opzichte van de concurrentie!