Hoe bereik ik mijn gast? Kat in’t bakkie voor de platformen!

Terug naar overzicht >

Hoe staan restauranteigenaren  en restaurantmanagers tegenover de inzet van nieuwe technische snufjes? En hoe actief schatten zij hun gasten als het gaat om vernieuwingen? En wat betekent dat voor de inzet van promotiemiddelen?

Om dit te meten is bij een recent onderzoek door Market Vision de TRI index (Technology Readiness Index) ingevuld waarmee de houding van eigenaren en managers ten opzichte van (en opinie over) technologische vernieuwing gemeten wordt.

Tweespalt

De antwoorden op deze TRI index vielen uiteen in twee groepen. Enerzijds de ‘self-made’ eigenaar die ‘weet’ wat werkt en druk is met zijn ‘product’ en zijn visie op ‘gastvrijheid’. Anderzijds de ‘manager’ die vooral bezig is met het uitwerken van concepten en het opzetten van resultaatgerichte acties. De eerste groep had duidelijk minder op met techniek (lagere TRI score), de tweede groep echter bleek een actieve gebruiker van techniek en had dan ook een hogere TRI score.

Zoals de waard is..

Managers, die comfortabel zijn met techniek schatten ook de technische ontwikkeling van hun gasten veel hoger in dan de ‘self-made’ eigenaren. Eén van de vragen uit de TRI index ging over de QR code lezer app. Van de ‘managers’ gelooft maar liefst dat 80% van zijn gasten een QR code lezer op de telefoon heeft. De schatting van de ‘self-made’ eigenaren was dat slechts 20% van hun gasten over deze QR app beschikt. Extreme verschillen in visie op gebruik van techniek door gasten! Deze bevinding is nog niet representatief, maar wel indicatief en in lijn met de overige antwoorden op de TRI vragenlijst.

Eén pot nat?

Die kijk op de technische ontwikkeling van gasten maakte mij nieuwsgierig naar de primaire doelgroep van deze restaurants. Gevraagd naar de verdeling tussen zakelijke gasten en privé gasten kreeg ik van beide groepen een redelijke inschatting.  Maar de vraag ‘via welke media vinden gasten uw bedrijf’  was voor ‘eigenaren’ én ‘managers’ een hele moeilijke vraag om met zekerheid te beantwoorden.

Kat in ‘t bakkie

Ik was verrast door deze uitkomst. Want als je onvoldoende weet over het media gebruik van je gasten hoe kan je dan je restaurant effectief promoten? Hoe krijg je grip op de effectiviteit van het marketing budget?

Kat in ‘t bakkie voor de platformen lijkt mij! Of tijd om zelf eens aan de slag te gaan met onderzoek? Herkent u dit? Reageer op dit artikel.

Jan Mulder, onderzoeker bij Market Vision, vroeg zich af hoe eigenaren van de grotere restaurants denken over deze ontwikkelingen. Hij heeft een kwalitatief vooronderzoek uitgevoerd onder een zestal zeer verschillende restaurants van minimaal 150 personen naar contact met gasten (loyaliteit), de inzet van nieuwe technieken en participatie in ‘IENS-achtige acties’.

Jan Mulder, Market onderzoeker en oprichter van Market Vision

Jan Mulder is onderzoeker bij Market Vision. Jan heeft Market Vision in 1996 opgericht na het opdoen van marketingervaring bij een van de eerste Personal Computer firma’s (Kaypro) en juridische ervaring bij Fokker Ruimtevaart.  Zijn huidige expertise is gebaseerd op meer dan 15 jaar onderzoek bij hotelketens zoals Radisson en Novotel. Jan heeft de afgelopen 5 jaar ook het vak ‘onderzoek’  onderwezen bij Hogeschool Windesheim Flevoland. Jan woont en werkt in Amstelveen. Jan heeft een Bachelors behaald aan de University of Puget Sound en een Masters aan de University of Oregon.