Bibliotheken

De bibliotheek, iedereen is er wel eens geweest, al was het maar als scholier. Boeken, heel veel boeken. Die waren er altijd al. Maar toch is de bibliotheek veranderd. Niet vanwege een schap met e-boeken of DVD’s maar door haar verbrede maatschappelijke functie. Niet langer een bron van kennis maar ook een (studie) plek en een ontmoetingsplaats. Bovendien een plaats waar je (digitale) vaardigheden op kan doen en waar je je kan laten inspireren met diverse activiteiten. Tenzij je tot één van de doelgroepen behoort, wist je dit waarschijnlijk niet!

Doelgroep onderzoek

De Bibliotheek loopt over van de activiteiten, voor verschillende doelgroepen. Zeker als het om leeftijd gaat. Want in de Bibliotheek kan je al vanaf 0 jaar terecht (voorlezen) maar ook als 100- jarige om digitale vaardigheden op te doen. Een klassieke doelgroepindeling op basis van demografische kenmerken (zoals leeftijd) volstaat voor de Bibliotheek allang niet meer. En ook de nieuwere indeling met het Mosaic model, voldoet niet helemaal aan de wensen van de bibliotheek. Immers, het eerste uitsplitsingspunt voor de Bibliotheek is of iemand er wel of geen bibliotheekgebruiker is.

Voor die verdieping gebruikt Market Vision persona’s (doelgroep representanten), afgeleid met een eigen model, waarbij naast demografische informatie o.m. ook gekeken wordt naar het ‘zoek- kijk- en beslisgedrag’ van bezoekers en van ‘niet’ bezoekers. Gerichte informatie voor de beste benadering per doelgroep.

Imago onderzoek

In een groot onderzoek hebben de gezamenlijke bibliotheken hun Imago onderzocht. De uitkomst van dit onderzoek? De Bibliotheek wordt gezien als een bron van kennis, van wijsheid zo concludeert dit onderzoek. En op welk dier lijkt dat dan? De respondenten waren het er snel over eens, het lijkt op een…. Uil! Ja, dank je de Koekkoek! Wat een origineel inzicht, een Uil, wat een surprise!
Okay, en nu dan? Wie weet waar de huidige bibliotheek voor staat? En wie weet wat ze te bieden heeft? In het bijzonder de Millennials. Hoe kijken die aan tegen de Bibliotheek? Dat is pas interessant! Zeker nu steeds meer Millennials de gemeenteraadszetels de plaats van de Babyboomers innemen en dus over de subsidies van de Bibliotheek beslissen. Want de Bibliotheek van nu heeft zoveel te bieden, is het niet jammer dat dat niet bij iedereen bekend is? En, by the way, hoe zit het met de profilering, het onderscheidend vermogen van de Bieb, als je in een multi-cultureel gebouw gehuisvest bent?

Om antwoord te krijgen op al deze belangrijke vragen doet Market Vision onderzoek naar het Imago van de Bibliotheek en daarbij gaan wij heel wat verder dan alleen een dierassociatie ?.

Tevredenheid- en Loyaliteit onderzoek

Een bruisende bibliotheek en bezoekers die met een smile de deur uitgaan, dat is waar ze het voor doen! De medewerkers en al die vrijwilligers. Het is hard werken in de bibliotheek. Vaak is er één hoofdvestiging met meerdere kleine sub-vestigingen. Daarnaast onderhoudt het bibliotheek team ook menige schoolbibliotheek. Een complex geheel waarbij alles draait om motivatie. Feedback van de bezoekers hoort daar bij. Want niets motiveert de vrijwilligers beter dan opmerkingen zoals: “deze bibliotheek is de beste” en ook de staf wordt enthousiast bij het zien van een oplopende trendlijn.

Kortom, gebruikerservaring meten, daar draait het om. Zijn bezoekers en leden echt tevreden? Hebben deelnemers aan activiteiten daar ook werkelijk wat van opgestoken? Want dat is waar je het voor doet, toch?

Om die gebruikerservaring in kaart te brengen hebben wij in samenwerking met de lokale bibliotheek een ‘vinger-aan-de-pols’ meting ontwikkeld waarmee de dienstverlening en de activiteiten verbeterd kunnen worden. https://www.debibliotheekamstelland.nl/actueel/nieuws/wat-vind-jij-van-de-bieb-.html

Inhoudelijk wordt daarbij o.a. het gemak van de selfserviceapparatuur, de beschikbaarheid van werkplekken en de kwaliteit van de activiteiten gemeten. De vragen zijn door middel van smileys te beantwoorden. Dat maakt het invullen leuk en gemakkelijk. De verzamelde informatie levert direct verbeterpunten op voor de dienstverlening.

Trend watching

De bibliotheek. Een eeuwenoud begrip. Verzamelplaats van kennis, studie en verdieping. Maar omdat het instituut zo oud is, net als banken en schouwburgen, wil dat niet zeggen dat het huidige ‘format’ over 5, 10 of 15 jaar nog in de huidige vorm bestaat. Er is de laatste jaren ook al veel veranderd. Bibliotheken hebben een steeds bredere maatschappelijke doelstelling gekregen, zoals ook het werken aan digitale vaardigheden met ouderen. Maar die verbreding van taken maakt ook kwetsbaar. Want hoe groot is de kans dat disruptieve organisaties, of platformen, deze taken straks overnemen en daarmee opnieuw bezuinigd wordt op de subsidies? Wie beter om dit te vragen dan de ‘ongrijpbare’ groep Millennials, de mensen die (bijna al) hun informatie via Social Media media binnenkrijgen? Die al helemaal geen CD’s meer gebruiken :). Hoe denken zij over de taken van de bibliotheek en over hoe die taken door andere partijen ingevuld kunnen worden?

Met ons trendonderzoek achterhalen wij de drijfveren en de verwachtingen van de verschillende doelgroepen, zodat de Bibliotheek zich goed geïnformeerd op haar eigen toekomst kan voorbereiden.